dissabte, 24 de febrer de 2018

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO EXTRAORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 26 de febrer, sessió plenària extraordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació del contracte programa del servei de neteja d’edificis i dependències municipals, entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA.
Arxius adjunts

CAMPAÑA EN CALAFELL PARA PEDIR UN CENTRO DE GRANDES DISCAPACITADOS


Un accidente laboral dejó a Miguel Angel Bejarano en una silla de ruedas en 2006. La discapacidad del 96% que sufrió le hace necesitar de ayuda para muchas de sus actividades.
La silla de ruedas eléctrica facilita algo de movilidad y de independencia, pero no es suficiente.
Con sus padres

Miguel Angel, vecino de Calafell, vive ahora con sus padres que le ayudan en su vida diaria. Pero el joven piensa en qué pasará cuando ya no tengan fuerzas.


El vecino de Calafell ha iniciado una campaña a través de la plataforma digital Change.org para recoger firmas y pedir que en el municipio haya una residencia preparada para atender a grandes discapacitados. 

Adhesiones


La demanda ya se acerca a las 1.000 adhesiones que necesita Miguel Angel. Aunque cuantas más consiga, más fuerza podrá tener en su reivindicación. A través de las redes sociales numerosos vecinos y entidades de Calafell están reclamando ayudar a la recogida de firmas para tener la residencia en el municipio.


En toda la demarcación de Tarragona sólo hay una residencia con las características necesarias para atender a grandes discapacitados. Y sólo cuenta con 30 plazas. Algo totalmente insuficiente para las necesidades.
Otro centro
«Somos muchos los chicos y chicas con grandes discapacidades que no tenemos un lugar en el cual nos puedan cuidar y podamos hacer una vida digna», explica su campaña iniciada a través de Change.org. 
Por ello Miguel Angel Bejarano destaca la necesidad de que en Tarragona haya otro centro con las condiciones necesarias para atender a estas personas. El vecino de Calafell señala que la nueva residencia podría estar vinculada al Institut Gutman o a la residencia Sant Salvador de Tarragona.

Además en el Baix Penedès hay un creciente aumento de población, lo que hace pensar en una incremento de la necesidad del equipamiento.
A través de las redes sociales los vecinos también piden implicación a los ayuntamientos de la comarca para que se sumen a la reclamación.
Acceso para firmar, en este enlace

dilluns, 19 de febrer de 2018

SE ACABÓ EL ETERNO PROBLEMA ENTRE SEGUR Y CALAFELLL’Ajuntament de Calafell ha aprovat una planificació d’inversions a llarg termini, fins al 2023, basada en la distribució de les inversions municipals segons el pes demogràfic de cada nucli. El document calcula que cada any es podran invertir 4,7 milions d’euros, que s’obtindran mitjançant crèdits, i apunta projectes, la major part dels quals correspon a actuacions de millora dels espais públics, amb especial incidència a carrers i voreres, i a equipaments encara no existents a alguns nuclis o urbanitzacions. 

Quatre zones

Als efectes d’aquest pla, el municipi s’ha dividit en quatre zones, que corresponen als quatre consells de barri previstos pel reglament municipal de participació ciutadana. Així, una de les zones és el Calafell Històric, que inclou Poble, Platja, Prat de Calafell, Calafell Residencial, Vilarenc, La Sínia, Sindicat, Solà—Forcada, Masia de la Font, Miramar Residencial, Bonanova, Baronia del Mar i el Parc Empresarial. Té 9.570 habitants, que representen el 38,97% de la població, amb el qual disposarà cada any d'1.831.541 euros.

Una segona zona és la de Segur, que comprèn Segur platja, Segur muntanya i les Vil·les. Té 10.535 habitants, el 42,90% del total, amb el qual li pertocarien cada any 2.016.226 euros.

En tercer lloc hi ha Calafell Nord, on hi ha Mas Romeu, Calafell Parc, Valldemar, Montmar i Segur de Dalt—Les Brises. Suma 2.193 habitants, el 8,93%, i disposarà cada any de 419.704 euros.

Per últim, Calafell Centre, amb l’Estany, Mas Mel platja, Mas Mel muntanya, Bellamar, Bellamel, i Alorda ParcSón 2.260 habitants, el 9,20%, amb una inversió pertinent de 432.527 euros

Ramon Ferré: «Una distribució equilibrada»

L’alcalde, Ramon Ferré, ha explicat que «el pla de mandat es basa en la distribució equilibrada de les inversions, d’acord amb la població que tenen els nuclis, s'ha agafat aquest criteri com a referència, per a fer-ho el més fàcil i objectiu possible. Ferré afegeix que «el fet d'agrupar els nuclis en aquestes quatre zones, suposa poder disposar de prou diners per a fer inversions importants en import, en cadascun d'ells». També precisa que, si les actuacions superen els imports previstos anualment, «es podrien finançar de manera plurianual o buscant el consens de la resta de barris per a destinar part del finançament a aquelles inversions que poguessin ser d’interès per a tot el municipi».

Equipaments

El document aprovat recorda que, en els darrers anys, hi ha hagut un esforç per dotar el municipi dels equipaments necessaris. No obstant això, apunta que encara en resten alguns per a completar una distribució òptima en el territori i que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania sigui equitativa. Per això, a cada barri es plantejaran els equipaments que falten per a construir o remodelar. En aquest capítol, hi haurà també els equipaments culturals i esportius que necessiten els nuclis més importants de població, així com els centres cívics dels barris que no en disposen.

L’espai públic

Però el repte més important del municipi en els pròxims anys, admet el pla de mandat, és l'adequació dels carrers i dels espais públics. S’han prioritzat projectes que ja té redactats l’Ajuntament i del Pla de Barris del nucli antic. Però també s’han incorporat estimacions pressupostàries de noves zones de carrers que cal arranjar i de passos de vianants soterrats per a creuar la via del ferrocarril, fruit de les converses amb les diferents associacions veïnals. També es preveuen parcs i espais verds, així com plans de mobilitat que cal projectar i definir. La redacció d’aquest pla de mandat és fruit d’una moció que va presentar el grup municipal d’ERC i que va ser aprovada en el ple del 5 de setembre del 2016. En el ple municipal d’aquest 16 de febrer, s’ha aprovat amb deu vots a favor (PSC, PP, UAM i regidor no adscrit), sis en contra (CiU, Ciutadans i CUP) i dues abstencions (ERC).

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO JUZGADO DE PAZ DE CALAFELL


El jutjat de pau de Calafell comença a funcionar aquest dilluns, 19 de febrer, en el seu nou emplaçament a les dependències municipals del nucli de Segur (carrer Joan Maragall 32). El trasllat soluciona la precarietat de les antigues oficines i estalvia, a més, un important lloguer anual.
A les dependències de Segur s’ha adequat un espai de més de 80 metres quadrats per a les oficines del jutjat. A més, la sala d’actes ja existent s’usarà per a les cerimònies, com les noces, que oficia el jutge de pau. L’Ajuntament ha invertit 6.166,77 euros en aquesta actuació.
Amb el trasllat, el jutjat aconsegueix un espai més ampli i en condicions i deixa l’actual local, al carrer Baix Penedès, que s’ha quedat petit i presentava, a més, un estat de deteriorament molt important. El canvi d’ubicació té també un altre sentit: més de la meitat llarga dels casos que atén el jutjat de pau provenen del nucli de Segur de Calafell.
El trasllat, a més, forma part del pla de l’Ajuntament per estalviar en lloguers, tot optimitzant l’ús dels seus propis edificis. L’objectiu d’aquest pla és estalviar 70.000 euros anuals, dels quals 6.000 corresponen al jutjat.
Foto de Blog de Segur

Foto de Blog de Segurdissabte, 16 de desembre de 2017

ESTADO DE LA NUEVA ILUMINACION EN SEGUR Y URBANIZACIONES

Muchos vecinos preguntan a las asociaciones vecinales cuándo se arreglará la iluminación de su calle (farolas rotas, luminarias fundidas, etc).El pasado miércoles, varias asociaciones de Segur (AVP, AVAP y AVSU) tuvimos una reunión informativa, sobre el despliegue la nueva iluminación LED, con el responsable del despliegue de nuevas luminarias en todo Calafell, el regidor Jesús Benedicto, un responsable de Rubatec (la empresa instaladora) y un técnico municipal.

Dado el gran volumen de información que nos facilitaron, puesto que se nos informó calle por calle de Segur y urbanizaciones, se ha elaborado este documento-resumen para que todos los vecinos de Segur y urbanizaciones sepan:

- si ya tienen instaladas luminarias nuevas o...
- si las que tienen ya cumplen normativa
- cuándo se instalarán las 1.300 que resta poner (ya hay algo más de 4.000 instaladas)
- qué trabajos se están haciendo ahora mismo
- el mapa y el orden de despliegue de nuevas luminarias
- dónde acudir en caso de avería o saber cuándo se cambiará la iluminación de una calle de terminada
- medidas que se han tomado contra el gran número de sabotajes (que han ido reduciéndose paulatinamente)
- mejoras para conexionado de luces especiales (navideñas, etc)
- plazos de instalación por calles
- finalización de la instalación de todas las luces en todo el municipio

El proyecto completo comprende la sustitución de puntos de luz obsoletos por 6.434 luminarias LED en el conjunto de todo el municipio. Es una de las medidas del nuevo contrato de alumbrado público, firmado el año pasado con la empresa Rubatec, destinado a resolver las incontables carencias de este servicio y ahorrar en el consumo eléctrico.

Ahora que ya se ha llevado a cabo una buena parte de las sustituciones, el recibo municipal de luz ha bajado ya un 60%.

En general, se renovarán soportes y cableados, en concreto los más obsoletos o dañados, en algunos casos totalmente. Se están priorizando los barrios y zonas donde la situación es peor.

La instalación de farolas con tecnología LED significará para el Ayuntamiento un ahorro en la factura eléctrica de unos 420.000 euros anuales. Una parte de luces, hasta el total de 9.000 que existen en el municipio, no habrá que sustituirlos, ya que son relativamente nuevos (en su mayoría lámparas de sodio, permitido y de luz amarilla), y ya ofrecen un buen ahorro energético y están en buen estado de conservación.


SEGUR DE CALAFELL

Calle Lluís Companys
Se hará completa la sustitución de un extremo a otro
Allí se han encontrado cables sin cubierta, sin protección, por lo que se filtraba el agua a través del hormigón.

Baixador y Rodríguez Pita
Exactamente igual que Lluís Companys, se harán de un extremo a otro.

(Centro de Segur)
Avda Mediterrani, Pau Picasso, Pau Neruda, Avda Catalunya
se sustituirá el equipo luminario para bajar la potencia de consumo al tiempo que se incrementa la potencia lumínica, particularmente en Avda. Catalunya que no tiene suficiente iluminación.

En Segur se han cambiado, hasta el momento, más de 130 columnas (postes de farolas) en mal estado.

En las calles Alemania, Polonia, Hungría, Inglaterra e Irlanda, se están tomando medidas para que la iluminación no se vea afectada cuando haya fuertes lluvias.

ZONA COMERCIAL MAS MEL
Terminada hace meses con la reforma integral que se hizo de esa zona comercial y de ocioDesde las calles Tajo a Duero se hará todo nuevo (línea, zanjas, columnas y luminarias). De vaquí a 3 meses se habrán terminado todas las calles vperperdiculares al paseomarítimo comprendidas en ese tramo.

Viales: calles Estadosa Unidos, Filipinas e Islandia.

URBANIZACIONES

LASBRISAS
Ahora están allí trabajando. Se terminará en breve.
Cuando cse termine las Brisas se hará todo el cambio de columnas de Marca Hispánica.

VALLDEMAR
Las que tenían luminarias de mercurio se han sustituído todas. Las que funcionan con sodio están en buen estado.

MAS ROMEU
Ya está todo sustituido.
Muchos vecinos preguntan a las asociaciones vecinales cuándo se arreglará la iluminación de su calle (farolas rotas, luminarias fundidas, etc).

El pasado miércoles, varias asociaciones de Segur (AVP, AVAP y AVSU) tuvimos una reunión informativa, sobre el despliegue la nueva iluminación LED, con el responsable del despliegue de nuevas luminarias en todo Calafell, el regidor Jesús Benedicto, un responsable de Rubatec (la empresa instaladora) y un técnico municipal.

Dado el gran volumen de información que nos facilitaron, puesto que se nos informó calle por calle de Segur y urbanizaciones, se ha elaborado este documento-resumen para que todos los vecinos de Segur y urbanizaciones sepan:

- si ya tienen instaladas luminarias nuevas o...
- si las que tienen ya cumplen normativa
- cuándo se instalarán las 1.300 que resta poner (ya hay algo más de 4.000 instaladas)
- qué trabajos se están haciendo ahora mismo
- el mapa y el orden de despliegue de nuevas luminarias
- dónde acudir en caso de avería o saber cuándo se cambiará la iluminación de una calle determinada
- medidas que se han tomado contra el gran número de sabotajes (que han ido reduciéndose paulatinamente)
- mejoras para conexionado de luces especiales (navideñas, etc)
- plazos de instalación por calles
- finalización de la instalación de todas las luces en todo el municipio

El proyecto completo comprende la sustitución de puntos de luz obsoletos por 6.434 luminarias led en el conjunto de todo el municipio. Es una de las medidas del nuevo contrato de alumbrado público, firmado el año pasado con la empresa Rubatec, destinado a resolver las incontables carencias de este servicio y ahorrar en el consumo eléctrico.

Ahora que ya se ha llevado a cabo una buena parte de las sustituciones, el recibo municipal de luz ha bajado ya un 60%.

En general, se renovarán soportes y cableados, en concreto los más obsoletos o dañados, en algunos casos totalmente. Se están priorizando los barrios y zonas donde la situación es peor.

La instalación de farolas con tecnología led le significará al Ayuntamiento un ahorro en la factura eléctrica de unos 420.000 euros anuales. Una parte de luces, hasta el total de 9.000 que existen en el municipio, no habrá que sustituirlos, ya que son relativamente nuevos (en su mayoría lámparas de sodio, permitido y de luz amarilla), y ya ofrecen un buen ahorro energético y están en buen estado de conservación.
Calle Lluís Companys
Se hará completa la sustitución de un extremo a otro
Allí se han encontrado cables sin cubierta, sin protección, por lo que se filtraba el agua a través del hormigón.

Baixador y Rodríguez Pita
Exactamente igual que Lluís Companys, se harán de un extremo a otro.

(Centro de Segur)
Avda Mediterrani, Pau Picasso, Pau Neruda, Avda Catalunya
se sustituirá el equipo luminario para bajar la potencia de consumo al tiempo que se incrementa la potencia lumínica, particularmente en Avda Catalunya que no tiene suficiente iluminación.

En Segur se han cambiado, hasta el momento, más de 130 columnas (postes de farolas) en mal estado.

En las calles Alemania, Polonia, Hungría, Inglaterra e Irlanda, se están tomando medidas para que la iluminación no se vea afectada cuandohaya fuertes lluvias.ZONA COMERCIAL MAS MEL
Terminada hace meses con la reforma integral que se hizo de esa zona comercial y de ocio

Todas las luminarias nuevas, se han cdejado preparadas con nuevo conexionado para que no haya que hacer empalmes cuando se instale el alumbrado navideño cada año. 

Desde las calles Tajo a Duero se hará todo nuevo (línea, zanjas, columnas y luminarias). De aquí a 3 meses se habrán terminado todas las calles perpendiculares al paseo marítimo comprendidas en ese tramo.

Viales: calles Estados Unidos, Filipinas e Islandia.

URBANIZACIONES

LAS BRISAS
Ahora están allí trabajando. Se terminará en breve.
Cuando cse termine las Brisas se hará todo el cambio de columnas de Marca Hispánica.

VALLDEMAR
Las que tenían luminarias de mercurio se han sustituído todas. Las que funcionan con sodio están en buen estado.

MAS ROMEU
Ya está todo sustituido.


CALAFELL PARK
La iluminación actual es muy nueva y no ha hecho falta sustituir las luminarias. Se han arreglado las que estaban fundidas.

MAS MEL
Se han cambiado columnas desde Milà i Fontanals en adelante y se han instalado luminarias más altas y de menor consumo. En las calles Llevant, Foranell, Maridana, Terral d'Abaix, y la parte superior al parvulario, ya tienen columnas y luminarias nuevas.
ACCIDENTES
Puede sonar a broma de mal gusto pero uno de los problemas con los que se encuentra la compañía de mantenimiento son los accidentes de coche, una buena parte de las averías se producen por vehículos que van pasados y acaban chocando contra una farola. Solo en los casos que el vehículo ha quedado tan dañado que no podía circular, se ha podido recuperar el coste del arreglo de su compañía aseguradora.

AVERIAS
Aunque se puede tramitar a través del S.A.C. o Linia Verda, ACONSEJAN LLAMAR A UN NÚMERO GRATUITO DE AVERÍAS 900 103 0778
CALAFELL PARK
La iluminación actual es muy nueva y no ha hecho falta sustituir las luminarias. Se han arreglado vlas que estaban funbdidas.

MAS MEL
Se han cambiado columnas desde Milà i Fontanals en adelante y se han instalado luminarias más caltas y de menor consumo. En las calles Llevant, Foranell, cMaridana, Terral d'Abaix, y la parte superior al cparvulario, ya ctienen columnas y luminarias nuevas.

ACCIDENTES
Puede sonar a broma de mal gusto pero uno de los problemas con los que se encuentra la compañía de mantenimiento son los accidentes de coche, una buena parte de las averías se producen por vehículos que van pasados y acaban chocando contra una farola. Solo en los casos que el vehículo ha quedado tan dañado que no podía circular, se ha podido recuperar el coste del arreglo de su compañía aseguradora.

Sabotajes
Al principio los sabotajes eran constantes. Desde relojes desprogramados, protecciones rotas a fotocélulas arrancadas. Se han cambiado los cierres de todos los armarios y se han reforzado los del lado mar (donde hay mayor presencia de gente).

Todas las luminarias nuevas, se han dejado preparadas con nuevo conexionado para que no haya que hacer empalmes cuando se instale el alumbrado navideño cada año. 

AVERIAS
Aunque se puede tramitar a través del S.A.C. o Linia Verda, ACONSEJAN LLAMAR A UN NÚMERO GRATUITO DE AVERÍAS 900 103 0778dimecres, 13 de desembre de 2017

SITUACION ACTUAL DE LA NUEVA ILUMINACION EN SEGUR Y URBANIZACIONES

Ayer miércoles, varias asociaciones de Segur (AVP, AVAP y AVSU) mantuvimos una reunión informativa, sobre el despliegue la nueva iluminación LED, con el responsable del despliegue de nuevas luminarias en todo Calafell, el regidor Jesús Benedicto, un responsable de Rubatec (la empresa instaladora) y un técnico municipal.


Dado el gran volumen de información que nos facilitaron, puesto que se nos informó calle por calle de Segur y urbanizaciones, estamos elaborando un amplio documento-resumen para que todos los vecinos de Segur y urbanizaciones sepan:

- si ya tienen instaladas luminarias nuevas o...
- si las que tienen ya cumplen normativa
- cuándo se instalarán las 1.300 que resta poner (ya hay algo más de 4.000 instaladas)
- qué trabajos se están haciendo ahora mismo
- el mapa y el orden de despliegue de nuevas luminarias
- dónde acudir en caso de avería o saber cuándo se cambiará la iluminación de una calle de terminada
- medidas que se han tomado contra el gran número de sabotajes (que han ido reduciéndose paulatinamente)
- mejoras para conexionado de luces especiales (navideñas, etc)
- plazos de vinstalación por calles
- finalización de la instalación de todas las luces en todo el municipio

Les dejamos aquí unos planos (de los muchos que se nos facilitaron) con zonas y calles marcadas en dos colores. En todas las zonas que aparecen, ya se han hecho actuaciones; unas completadas y otras en fase de instalación.

El proyecto completo comprende la sustitución de puntos de luz obsoletos por 6.434 luminarias led en el conjunto del municipio. Es una de las medidas del nuevo contrato de alumbrado público, firmado el año pasado con la empresa Rubatech, destinado a resolver las incontables carencias de este servicio y ahorrar en el consumo eléctrico.

Ahora que ya se ha llevado a cabo una buena parte de las sustituciones, el recibo municipal de luz ha bajado un 60%.

En general, se renovarán soportes y cableados, en concreto los más obsoletos o dañados, en algunos casos totalmente. Se está priorizando los barrios y zonas donde la situación es peor.

La instalación de farolas con tecnología led le significará al Ayuntamiento un ahorro en la factura eléctrica de unos 420.000 euros anuales. Una prte de luces, hasta el total de 9.000 que existen en el municipio, no habrá que sustituirlos, ya que son relativamente nuevos (en su mayoría lámparas de sodio, permitido y de luz amarilla), y ya ofrecen un buen ahorro energético y están en buen estado de conservación.
dilluns, 11 de desembre de 2017

Así será el aparcamiento de la Escola Mossèn Cinto


El Ayuntamiento aprobó el lunes pasado, en la junta de gobierno local, el proyecto de construcción del aparcamiento que dará servicio a la escuela Mossèn Cinto Verdaguer. Se hará a un terreno de la calle Joaquim Domènech Castell, en el que se habilitarán 39 plazas de parking, dos de ellas adaptadas justo a la entrada, donde ya hay un rebaje de la acera hecho. Muchos vehículos aparcaban en el descampado (que en días de lluvia se llena de charcos y barro) y otros sobre la acera.


El presupuesto de esta actuación es de 64.786,78 euros. El proyecto prevé la adecuación del espacio e incluye la construcción de un muro y de una cuneta de recogida de aguas pluviales.

Crear aparcamiento en los centros escolares o reparar y dignificar los existentes es uno de los compromisos del gobierno municipal para el presente mandato. Ya se pavimentó el espacio que se usa en la escuela La Ginesta y está en proyecto el asfaltado del aparcamiento de la escuela El Castell y el de la zona escolar donde está la escuela Santa Creu y el Instituto Cami de Mar, además de lo que se acaba de aprobar para la escuela Mossèn Cinto Verdaguer.

En este caso, se da solución a una reivindicación por partida doble. Por un lado, los padres habían hecho llegar a las AAVV las quejas por la falta de espacio para aparcar cuando pasan a recoger a los chavales y por otro, la Policía Local, que controla el tránsito en las horas de entrada y salida, cada día se encuentra con un caos circulatorio debido al estrecho espacio que hay para que circulen los autobuses que, a veces se encuentran con el espacio reservado ocupado por vehículos particulares que la policía tiene que pedir que aparquen en otra parte. Y acaban subidos en las aceras.El aparcamiento asfaltado no dispondrá de iluminación propia (excepto las farolas de la calle) ya que se utiliza durante el horario escolar, y fuera de éste, la calle del colegio (José Luis de la Rosa) tiene muy pocos vehículos aparcados.

Igualmente, por la seguridad de los niños, una patrulla de 2 agentes seguirá controlando el tráfico y los pasos de peatones cuando el aparcamiento ya esté construído, al cual desviarán los vehículos que quieran aparcar junto al colegio.

Las  obras se ejecutarán para 2018.

Reunión con el regidor J. Benedicto y técnicos de iluminación

El próximo miércoles, a la 17hs, las asociaciones de vecinos AVAP, AVP Segur, AVSU tenemos una reunión con el ayuntamiento para tratar el tema de las farolas, la iluminación LED, conocer en qué fase están, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se hará. 

Les rogamos, que si tienen alguna pregunta, tanto de su zona de residencia, como de problemas diversos, las escriban en los comentarios porque serán trasladadas al regidor y el equipo técnico y trataremos de tener información de primera mano sobre todo este tema. 

Publicaremos en nuestro blog de AVSU todo el contenido de la reunión, pero también creemos importante que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y quejas.

dimecres, 29 de novembre de 2017

Temas de interés en la reunión entre ayuntamiento y asociaciones

Paseo marítimo
Se van a repintar todos los pasos de peatones de forma casi simultánea al pintado de la zona naranja y, tras las quejas por la falta de visibilidad en los mismos, dado que los vehículos (o contenedores) están situados demasiado cerca de los pasos cebra, se van a anular algunas plazas de aparcamiento. En su lugar, o bien se habilitarán aparcamientos para motocicletas o bien se utilizará alguna medida para que haya el espacio necesario para ver con tiempo si algún peatón (especialmente niños) se dispone a cruzar.
Se está estudiando instalar pasos de cebra inteligentes. El coste de cada uno de ellos es de 2.700 euros y dependerá de si hay o no presupuesto.

Delincuencia en la estación
De entrada habrá más iluminación en toda la plaza de la estación. También habrá patrullas de paisano y todo esto hace tiempo que se coordina con Mossos d' Esquadra que también efectúan vigilancia en la zona de la estación de Segur.

El Dron de vigilancia
La noticia de que Calafell tendrá un dron de vigilancia, coordinado y dirigido desde la comisaría de Policía Local, levantó expectación. La propia policía ha confirmado que estará operativo y se convocará a los vecinos para explicarles in situ el funcionamiento. El proyecto del dron se hará conjuntamente con el de las cámaras de vigilancia que, entre otras funciones, detectarán matrículas de vehículos sospechosos, robados, etc. Ahora mismo están, respecto al dron, con el curso, los permisos, etc.

Paso soterrado mercadillo
La información sobre quejas por trapicheos, por ahora, no se puede explicar. Más adelante ya explicaremos por qué.

Centro acogida canina
Sobre el centro de acogida (una "perrera" de paso) se están retirando 80 vehículos del depósito municipal y se pondrán jaulas. Hay ya 4 y se añadirán 2 más. Estará listo con seguridad para semana santa.

Badenes y bancos del CAP de Segur
Los badenes colocados, que han levantado alguna queja, se han colocado a petición de los vecinos que veían circular los vehículos por Avda. España a mucha velocidad. Se han habilitado bancos, aunque se quedan cortos, por lo que se han pedido más que se colocarán en poco tiempo.

Radares
En la C31 se prevé colocar radares tipo "semáforo simpático" como los que hay en la C31 en Cunit o en Calafell entrando por la Bonanova. Son radares que advierten de la velocidad a la que se circula pero no sancionan.Donde sí está previsto colocar el radar en en el paso de peatones de la C31, donde hace unos 5 años se instaló un semáforo con pulsador (frente a la panificadora Gayo y el Corte Asia, ambos cerrados). Se ha pedido que se cambie el tipo de semáforo y este tema se ha pasado a urbanismo. Mientras tanto, dado el elevado número de quejas por la gran velocidad a la que circulan los vehículos en ese tramo, el radar estará en servicio en esa zona (así que cuidado).

Iluminación LED
Aquí, cada zona reclama la iluminación. Aunque el regidor responsable no ha podido venir, sí que había dejado dicho que nadie se preocupe de quedarse sin iluminación nueva en su calle. Todo Calafell (el municipio entero) dispondrá de iluminación LED. En algunos casos se cambia solo la luminaria, en otros la farola completa si está muy deteriorada 
Cada una de las urbanizaciones tendrá todo el alumbrado nuevo. Todo el municipio lo tendrá, se hace por fases. Ahora están en Mas Mel, luego Segur Playa. 

Policía de proximidad
Habrá más policía en la comisaría de Segur y será policía de proximidad. La idea es que se combinen patrullas de a pie y motorizadas. Ahora mismo están con las obras del juzgado de paz en la planta superior de las dependencias municipales de Segur. 


OBRAS DEL NUEVO JUZGADO DE PAZ

Limpieza de la riera
En el plan de empleo/trabajo para navidades se limpiará la riera.

Plan de aceras en Segur
Las obras no han empezado porque el plan de aceras abarca más de 300 actuaciones en calles y se están terminando las mediciones y una vez hecho, se hará todo de manera continuada, calle por calle. Según confirma el alcalde, ya está aprobado el proyecto y se hará la licitación de obras antes de terminar el año.

Plan de control de colonias de gatos callejeros

La reunión ha durado 3 horas y, aún así, han quedado pendientes temas por tratar.