dimecres, 13 de setembre de 2017

Resum de la reunió amb l'ajuntament 12.9.2017
En la reunió que vam mantenir ahir les associacions de veïns amb regidors i membres de Seguretat Ciutadana, d'una mica més de 2 hores i mitja, es van plantejar molts punts que les diferents associacions (Adipac, AV San Miguel, AVAP, AVP, AVSU),portàvem a l'agenda. 

Fa 2 dies es va produir un atropellament al passeig, en què ens van confirmar que el conductor va tenir temps just de frenar i va frenar però el nen es va colpejar contra el cotxe i no tenia ferides greus però el SEM va acudir i se¡l va endur en un helicòpter a Sant Joan de Déu, i ja està restablert (tret del susto). El problema que denunciem, com va fer també Montse Civit en el pregó d'agost, és la manca de visibilitat en els passos de vianants. L'ajuntament ho tindrà solucionat abans de setmana santa, ja tenen elaborat un plantejament en via pública que es començarà a executar el més aviat possible i eliminará les places d'aparcament abans d'un pas zebra per facilitar la visibilitat del conductor i també la del vianant. En el seu lloc vam proposar pintar una zona prohibida, marcada amb pilons de plàstic, o habilitar aparcament per a motos. I també retirar tots els contenidors de les cruïlles i passos de vianants, que fan molt difícil veure si s'acosta un vehicle o un vianant va a creuar el pas de vianants. Es farà. 

Queda, per properes reunions, estudiar fórmules per millorar la visibilitat i evitar accidents. 

També vam parlar de la neteja dels passos de vianants soterrats, que el dia de mercat ambulant no es netegen i queden plens de bosses i papers fins al dia següent (en el millor dels casos) Dels contenidors i els que llencen les escombraries en papereres o pel mig del carrer, ens van explicar que haurà més control i un nou sistema de vigilància inèdit a Calafell. 

No vull allargar-me amb moltes explicacions sobre les solucions a més de 20 punts que es van plantejar perquè serà el mateix ajuntament el que les farà públiques a mesura que es preparin i també ho explicarem les AV. 

El que sí vull destacar és que, després de 6 anys de mantenir aquestes reunions, que inicialment es feien tractant temes molt específics de seguretat ciutadana, s'han allargat en durada i també en la quantitat de temes que les AV (associacions veïnals) porten en la seva agenda, de manera que l'ajuntament ha decidit que, finalment, s' "institucionalitzin". És a dir, acudiran els membres de les AV, però també regidors, policia local (que sempre ha vingut a aquestes reunions), Mossos d'Esquadra, tècnics de l'ajuntament i amb això s'aconsegueix evitar les limitacions en teps i personal disponible dels precs i preguntes dels plens municipals, que no donen per a molt. 

La penúltima reunió va durar gairebé 3 hores, la d'ahir, una mica més de 2 hores i mitja. I ara participen també, a més de les AV, diverses entitats (protectores d'animals, etc.). 

La llista de temes a tractar era molt àmplia, (marco amb un * els que no va donar temps): 

 • Contenidors i brutícia dels que tiren les escombraries al carrer
 • Mesures de Seguretat adoptades (substitució de pilons o jardineres als carrers de Calafell i Passeig de Segur)
 • Problemes d'aparcament a l'estiu (quines solucions es plantegen que no siguin multes)*
 • Furgonetes sobre la vorera els dies de mercadal 
 • Neteja de contenidors * 
 • Estat del nou centre d'acollida canina a Calafell 
 • Situació de les gosseres il·legals 
 • Lluminàries (pla d'implantació i zones sense il·luminar) 
 • Fibra òptica, petició d'un calendari d'implantació sol·licitat per molts veïns 
 • carril bici * 
 • Estat de les voreres i quan es comença el "plà de voreres" 
 • Reductors de velocitat al costat del CAP de Segur * 
 • Mesures de control de velocitat en zones on es repeteixen les queixes  
 • Pla de pluvials de Segur 
 • Actuacions directes per l'alliberament dels peatges * 
 • Seguiment de les millores que s'estan fent a les escoles del municipi * 
 • Autobusos, valoració de les rutes i horaris * 
 • Presentació d'un projecte per a una "xarxa de voluntariat" * 
 • Situació del projecte de remodelació de la Generalitat a la C31, que pretén treure els arbres
 • zona blava * 
 • Estudiar fórmules per millorar la visibilitat i evitar accidents. 
 • També vam parlar de la neteja dels passos de vianants soterrats, que el dia de mercat ambulant no es netegen i queden plens de bosses i papers fins al dia següent (en el millor dels casos) 
 • Dels contenidors i els que tiren les escombraries en papereres o pel mig del carrer, ens van explicar que haurà més control i un nou sistema de vigilància inèdit a Calafell. 
Respecte a l'estesa de fibra òptica, és molt probable que entre 2 i 3 setmanes ja s'haurà finalitzat la tirada de troncals (el cables principals i que uneixen El vendrell i Cunit en branques principals). Després, la operadora començarà l'estesa de cables secundaris (zonals). Fins i tot és possible que en menys de 2 mesos ja hagi zones amb cobertura de fibra. El que l'ajuntament ha demanat a les associacions és que, en la mesura de les seves possibilitats, ajudin a informar a propietaris i presidents de comunitat, perque autoritzin el pas dels cables, ja que l'operadora no farà tirades parcials de cable. Es a dir, si el president d'un bloc de pisos en una illa de cases diu que no, perjudica a la resta de blocs i cases. Que posin fibra no és cap despesa per cap veí i tampoc haurà obligació contractual de cap mena. Això, si la gent no col.labora pot eternitzar l'estesa dels zonals.

No vull allargar-me amb moltes explicacions sobre les solucions a més de 20 punts que es van plantejar perquè serà el mateix ajuntament el que les farà públiques a mesura que es preparin. 

El que sí vull destacar és que, després de 6 anys de mantenir aquestes reunions, que inicialment es feien tractant temes específics, s'han allargat en durada i també en la quantitat de temes que les asocaiciones porten en la seva agenda, de manera que l'ajuntament ha decidit que, finalment, s' "institucionalitzin". És a dir, acudiran els membres de les AV, però també regidors, policia local (que sempre ha vingut a aquestes reunions), Mossos, tècnics de l'ajuntament, etc, i amb això s'aconsegueix evitar les liitaciones dels precs i preguntes dels plens, que no donen per a molt. En canvi, aquestes reunions poden durar el temps que calgui per anar resolent i plantejant temes veinals.

La penúltima reunió del 19 de juliol va durar gairebé 3 hores, la d'ahir, una mica més de 2 hores i mitja. I ara participen també, a més de les AV, diverses entitats (protectores d'animals, etc).

Els temes que han quedat pendents, més els nous que vagin sorgint, es tractaran en la propera reunió.

dimarts, 12 de setembre de 2017

Convocada reunió d'associacions veïnals amb l'ajuntament, avui dimarts a les 17hs

El 30 d'agost es va entrar mitjançant una instància al SAC una petició per dur a terme una nova reunió de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, entre representants del grup de govern de Calafell, responsables policials i veïns i associacions veïnals de Calafell.

Aquestes reunions de caràcter bimensual se celebren a les dependències municipals de Segur, a la sala d'actes. En elles es tracten temes sense les limitacions del torn de precs i preguntes dels plens municipals, que se celebren el primer dilluns de cada mes però els veïns i regidors disposen de poc temps per, uns, presentar les seves queixes o propostes i, d'altres, per respondre a les mateixes i aportar solucions.

Les associacions veïnals han estat convocades avui  i es plantejaran tant els temes que van quedar pendents de l'última reunió com les noves problemàtiques que puguin anar apareixent. 

A l'agenda, per ara, estan aquests punts:
 1. Contenidors i brutícia dels que tiren les escombraries al carrer
 2. Mesures de Seguretat adoptades (substitució de pilons o jardineres als carrers de Calafell i Passeig de Segur)
 3. Problemes d'aparcament a l'estiu (quines solucions es plantegen que no siguin multes)
 4. Neteja de contenidors
 5. Estat del nou centre d'acollida canina a Calafell
 6. Situació de les gosseres il·legals
 7. Lluminàries (pla d'implantació i zones sense il·luminar)
 8. Fibra òptica, petició d'un calendari d'implantació sol·licitat per molts veïns
 9. carril bici
 10. Estat de les voreres i quan es va a començar el "plà de voreres"
 11. El 14 de setembre hi ha una reunió convocada per obtenir el carnet autoritzat per mantenir les colònies de gats ("col·laborador de colònies felines")
 12. Reductors de velocitat al costat del CAP de Segur
 13. Mesures de control de velocitat en zones on es repeteixen les queixes
 14. Pla de pluvials de Segur
 15. Actuacions directes per l'alliberament dels peatges
 16. Seguiment de les millores que s'estan fent a les escoles del municipi
 17. Autobusos, valoració de les rutes i horaris
 18. Presentació d'un projecte per a una "xarxa de voluntariat"
 19. Situació del projecte de remodelació de la Generalitat a la C31, que pretén treure els arbres
 20. zona blava
 21. Després de l'atropellament ahir d'un nen de 7 anys, com millorar la visibilitat als passos de vianants
En aquesta pàgina del web municipal tenen el registre d'AAVV per si volen fer arribar qualsevol pregunta a l'associació de la seva zona o les queixes de qualsevol tipus que tinguin (Via Pública, Manteniment, Benestar, Seguretat Ciutadana, etc ) que es faran arribar als responsables.

dimecres, 30 d’agost de 2017

Convocada reunión vecinal con el ayuntamiento para este mes

Esta mañana se ha entrado por instancia en el SAC una petición para llevar a cabo una nueva reunión de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, entre representantes del grupo de gobierno de Calafell, responsables policiales y vecinos y asociaciones vecinales de Calafell.

Estas reuniones de carácter bimensual se celebran en las dependencias municipales de Segur, en la sala de actos. En ellas se tratan temas sin las limitaciones del turno de ruegos y preguntas de los plenos municipales, que se celebran el primer lunes de cada mes pero los vecinos y regidores disponen de poco tiempo para, unos, presentar sus quejas o propuestas y, otros, para responder a las mismas y aportar soluciones.

Se convocará en breve a las asociaciones (el ayuntamiento lo hará por escrito o telefónicamente con los responsables de cada una de ellas) y allí se plantearán tanto los temas que quedaron pendientes de la última reunión como las nuevas problemáticas que puedan ir apareciendo. En la agenda, por ahora, están estos puntos:
Contenedores y suciedad de los que tiran las basuras en la calle
Medidas de Seguridad adoptadas (sustitución de bolardos o jardineras en las calles de Calafell y Paseo de Segur)
Problemas de aparcamiento en verano (qué soluciones se plantean que no sean multas)
Limpieza de contenedores
Estado del nuevo centro de acogida canina en Calafell
Situación de las perreras ilegales
Luminarias (plan de implantación y zonas sin iluminar)
Fibra óptica, petición de un calendario de implantación solicitado por muchos vecinos
Carril bici
Estado de las aceras y cuándo se va a empezar el "plà de voreres"
El 14 de septiembre hay una reunión convocada para obtener el carnet autorizado para mantener las colonias de gatos ("colaborador de colonias felinas")
Reductores de velocidad junto al CAP de Segur
Medidas de control de velocidad en zonas donde se repiten las quejas
Plan de pluviales de Segur
Actuaciones directas para la liberación de los peajes
Seguimiento de las mejoras que se están haciendo en las escuelas del municipio
Autobuses, valoración de las rutas y horarios
Presentación de un proyecto para una "xarxa de voluntariat"
Situación del proyecto de remodelación de la Generalitat en la C31, que pretende quitar los árboles
Zona azul

En esta página de la web municipal tienen el registro de AAVV y, tanto pueden dirigirse a la asociación de su zona como publicar aquí, en sus comentarios, las quejas de cualquier tipo que tengan (Vía Pública, Mantenimiento, Benestar, Seguridad Ciudadana, etc) que ya las haremos llegar a los responsables.

divendres, 21 de juliol de 2017

Reunión de AAVV con la Policía Local 19/7/17El pasado miércoles, asociaciones vecinales y entidades protectoras se reunieron en las dependencias municipales de Segur. Son reuniones periódicas de lo más adelante acabará consttuyéndose como el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, cuya estructura ya está en marcha y fue aprobada en mayo de este año, tras más de 10 años de espera.

Se trataron diversos temas, pero fundamentalmente, recabamos información sobre las perreras y esto es lo que se nos explicó:

 • La policía local ha mantenido controles sobre los animales y este sábado ya estarán fuera todos los perros de la perrera ilegal donde apareció un perro muerto. 
 • Después se va a proceder con otra perrrera más grande. Cerca del Calafell Slide. 
 • El resto de perreras tienen muy pocos perros pero también están siendo controladas.
 • Se ha verificado todo, animales que tienen chip, cuales no, etc. 
 • La veterinaria de la Generalitat (biodiversidad y medio ambiente) hizo llegar el martes pasado al ayuntamiento un informe de 40 hojas, detalladísimo.
 • Se ha vuelto a hablar con Seprona que se va hacer cargo de las sanciones administrativas (que las hay) y además quieren saber qué se ha hecho con el perro muerto, a dónde lo ha llevado
 • Y, por otro lado se ha pasado el tema a fiscalía para que abra diligencias si lo cree oportuno. 


Asistieron ADIPAC, AVSU, AVAP, AV. Propietarios, los regidores Juanjo García (Vía Púlica), Triadó (Seguretat Ciutadana) y Helena Rubio (Benestar), además del jefe de policía Francesc Longo y los dos sargentos que siempre atienden a las AAVV en estas reuniones (S.G. y J.G.), que tenían toda la información muy bien preparada, como es costumbre desde hace años.

A este respecto, sobre las reuniones periódicas de asociaciones con miembros de Seguridad Ciudadana (Mossos y Policía Local) hay algo que quiero expresar, con respeto pero con la firmeza que merece:

Estas reuniones se llevan a cabo desde hace 6 años, con un período en que no se hicieron entre 2014 y 2015.

Tanto con el actual regidor de Policía Local (Triadó) como con el anterior (Clavero), las asociaciones vecinales hemos sido atendidas con seriedad, respeto, preocupación por solventar los temas que planteábamos y siempre se ha tomado nota de todo lo que manifestaban las AAVV y en la siguiente reunión se nos explicaban las soluciones que se habían tomado. Es decir, hay una colaboración estrecha, basada en el respeto y de la que las AAVV siempre hemos manifestado que son positivas y dan resultado.

Sin embargo, y esto lo digo como presidente de AVSU, pero las demás asociaciones también manifestaron su disgusto, hubo un hecho lamentable desde el punto de vista de ese respeto con el que se nos ha tratado que, por parte de un miembro de una asociación vecinal, no ha sido bidireccional (o correspondido).

Los plenos municipales están para que los vecinos manifiesten sus quejas, ruegos y preguntas en el turno al final de cada pleno ordinario de carácter mensual. Hasta aquí nada que decir. Pero en el pleno del pasado 3 de julio, un miembro de una asociación que se presentó como portavoz de la misma dijo "los vecinos no ven a la policía... en las reuniones que tenemos somos escuchados..." y otro miembro dijo "la policía de movimiento no pasa por mi calle, andando no los veo, llevo 25 años aquí y hay vecinos que llevan 40 y me dicen que no han visto todavía una pareja de policía andando". Esta asociación excusó su participación en la última reunión del pasado miércoles.
 • no es cierto, la policía tiene un briefing matinal con las rutas establecidas.
 • la policía de proximidad, de a pie, se mueve por las zonas más céntricas de Segur, además de los días de mercado
 • Lo mismo por Calafell en las zonas más transitadas (como el paseo)
 • las patrullas motorizadas cubren el total de los más de 170 kilómetros de calles en diferentes rondas, hay una plantilla de solo 72 policías para 19 km cuadrados e infinidad de urbanizaciones además de los 3 núcleos principales (Poble Platja y Segur)
 • el resto de las asociaciones consideramos que las quejas (reales o no) se deben exponer en las reuniones con la policía, no hablo en nombre de ellas, explico lo que se dijo en la reunión, pero como presidente de AVSU sí hablo en nombre de toda la asociación
Creemos que no se debe politizar esto pero también que, dadas las facilidades y disponibilidad que los responsables de seguridad ciudadana (del anterior gobierno y el actual) nos han dado siempre y también que hay una periodicidad cada 45 días para hablar con la policía (Local o Mossos, porque acuden ambos), el buen trato y eficacia que tenemos, no se merecen los agentes que nos atienden, tener que escuchar esto cuando no están presentes.

divendres, 7 de juliol de 2017

Ja tenim local social

Deu anys d'espera per tenir un local on poder fer les reunions de junta, atendre els socis (i veïns que vulguin rebre suport) i fer les reunions amb els associats.

Està ubicat al Port de Segur, al Centre d'Iniciatives Turístiques.


dimarts, 27 de juny de 2017

BARBARIEMireu i observeu!!!
La barbàrie personificada!!
Animals morts per pura deixadesa.
Com es pot ser així?

Com es pot permetre per part de les autoritats? Qui tenen d'amics a l'Ajuntament? És el 3r cop en poc temps que veiem que tenen els animals en aquest estat.

Una dotzena de gossos a ple sol. Un de mort i en descomposició al mig d'ells. La resta envoltats d'excrements.

Algú hi farà res?

Hem avisat al Seprona i als mossos. Però siusplau difoneu a les xarxes!!!! Prou tortura animal a Calafell!!!

(Chincheta,
cerca de Calafell, Tarragona)


dilluns, 19 de juny de 2017

Plaga de insectos en Mas Mel por segundo año consecutivo

Plaga de insectos en mal Mel, por segundo año consecutivo sin que desde Medi Ambient puedan poner solución.

Por segundo año consecutivo los vecinos se ven en esta situación y sin solución.

La plaga está ubicada en Mas Mel montaña, particularmente en la calle Foranell y alrededores. Los vecinos por su cuenta avisaron a una empresa de plagas y estos le dijeron que si no había una intervención por parte de la Administración más profunda, ellos podían paliar solo de momento el tema de las cucarachas pero no terminar con él de manera definitiva.

Foto enviada por un vecino (M.S.) que nos comenta que el problema lo tienen cada verano desde hace 4 años, pero la última fumigación del ayuntamiento no dió resultado.

divendres, 16 de juny de 2017

Els incívics munten un pipican al carrer Islàndia en un solar tancat

Els veïns de les cases del carrer Islàndia, estan fins als nassos. I amb raó.


Cada any, des de fa molts ja, demanen a l'ajuntament que netegi el solar de les herbes i matolls que creixen allà. El solar va ser tancat però els incívics se les han enginyat per muntar-hi un pipi-can, un caca-can.

Sorprèn que hagin fet una bretxa en la tanca que impedeix el pas al solar, però més encara, que s'hagin portat les seves cadires de càmping i platja i entrin allà, deixant als gossos solts, que fan les seves necessitats i, per descomptat, no les recullen.

El surrealisme total és que a la mateixa entrada al solar, on han obert una porta improvisada, hi ha un cartell de l'ajuntament que diu "no avergonyeixis al teu gos" i "recull les deposicions". Doncs ni una cosa ni l'altra.

L'olor, ara que ha arribat l'estiu, és nauseabunda. La major part dels habitatges d'aquesta zona són cases aparellades amb jardí però els veïns no poden sortir a fora perquè se'ls mengen els mosquits i la pudor és forta.

I això no és nou, fa anys que estan així, només que ara, al risc d'incendi s'afegeix el pipi-can improvisat i el fet que no els fan cas a l'ajuntament malgrat que ho han demanat de vegades per instància i ara per línia verda en dues ocasions.

Les fotografies ho expliquen molt millor.
GUIA D´ACTIVITATS ESTIU 2017dilluns, 12 de juny de 2017

UNA BUENA NOTICIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

L’Ajuntament de Calafell implantarà una plataforma de participació electrònica similar a l’existent a l’Ajuntament de Barcelona i a algun altre ajuntament, com el de Vilanova i la Geltrú. Aquesta plataforma, que permet fer processos participacius i votacions ciutadanes amb gran dinamisme i interacció, no substitueix en cap cas els organismes i mecanismes de participació, de caràcter presencial, que Calafell acaba de crear recentment, sinó que els complementa i reforça.
L’alcalde, Ramon Ferré, s’ha reunit a Barcelona amb els responsables de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntametn de la capital catalana i amb els del projece Decidim Barcelona, que usa precisament la plataforma mencionada. A la trobada hi ha assistit també el director general del consorci Localret, Xavier Furió.
Segons ha explicat Ferré, “signarem un conveni amb Localret, que impulsa aquesta plataforma, per aplicar-la a Calafell. Serem el primer municii de la demarcació de Tarragona que l’usa i, per tant, en serem pioners”.
Ferré ha afegit que “amb aquesta eina obrirem nous canals de participació, a l’abast de qualsevol ciutadà de Calafell, i continuarem treballant per un municipi més transparent i col·lboratiu”.

dijous, 11 de maig de 2017

RESUM DE LA 2ª REUNIÓ DE COMERÇOS I ASSOCIACIONS VEINALS AMB L'AJUNTAMENT


Aquest matí ha tingut lloc la segona reunió consultiva amb associacions de veïns i comerciants de Calafell.

Han assistit AVAP, AV.P. de Segur, AV Sant Miquel i AVSU. Fòrum Calafell (Comerciants de Calafell) i la recentment creada Associació de Comerciants de Segur Platja (a més de Comerç Segur Centre).

Es debatien les propostes presentades per l'equip de govern en la primera reunió del dia 6 d'abril, una vegada que l'estudi d'una empresa externa ja havia estat lliurat a tots perquè poguessin estudiar-lo i assistir novament amb algunes decisions preses (o no)

A les reunions consultives de Participació Ciutadana, un tema passa de ser merament consultiu a ser vinculant quan totes les parts estan d'acord en alguna cosa.

Hi ha 3 temes a destacar perquè són, ja, de caràcter vinculant, és a dir, que ja es duran a terme. Són aquests:1 - ZONA BLAVA CENTRE DE SEGUR

Avinguda Catalunya.
S'implantarà un nou horari de 9 a 14. Desapareix la zona blava a les tardes.
En això, les associacions veïnals de Segur i Comerç Centre estan totalment d'acord. El preu, 0.20 € per a residents i 1 € per a no residents.
2 - CARRIL BICI PASSEIG DE SEGUR

Acord total entre associacions i comerciants. Per diferents motius, però tots d'acord en el fet que el carril bici ni es pot fer al passeig, ni a la calçada traient aparcaments.

Per part de les associacions, tot i que molts veïns demanen que hi hagi carril bici, prima la seguretat dels vianants i el suport a la posició dels comerços de la zona. Fer un carril bici suposa una despesa per a alguna cosa que serà utilitzada, en el millor dels casos, durant 60 dies a l'any. Sobre el passeig no hi ha espai, a la calçada implica treure un carril d'aparcaments. Ni una cosa ni l'altra es veuen com a viables.

Per part dels comerços, no volen que desaparegui una filera d'aparcaments encara que la falta de places es pogués pal·liar obrint el pàrquing del port, ja que els comerços dels extrems del passeig (els que no estiguin a prop del port) queden en clar desavantatge, tal com van manifestar el 2011 i 2013 .

En aquest aspecte del carril bici, les AAVV ho hem consultat amb associats, veïns (residents o no) i la majoria vol que es faci un carril bici, però a la pregunta de "¿on?" és quan les propostes eren majoritàriament sobre el passeig i allà, en temporada alta, senzillament no hi ha espai i l'intent de crear una zona de convivència s'ha demostrat, amb els accidents, que va ser un fracàs. Per tant, les AAVV, que a petició veïnal van presentar el 2013 una instància a l'ajuntament perquè restringís l'horari d'ús de la bicicleta, hem hagut d'apostar per la continuïtat i que en els mesos d'estiu (de Sant Joan fins a La Diada) es continuï amb la prohibició que se circuli en bicicleta pel passeig durant un  horari determinat (a Vendrell està totalment prohibit les 24 hores del dia del 15 de juny al 15 de setembre). Una decisió a contracor, però així és. Prima la seguretat dels vianants en un moment puntual de l'any (2 mesos) i més després de l'experiència que s'ha viscut aquesta setmana santa en què s'ha estat molt pendent de la coexistència de ciclistes i vianants en un mateix espai molt saturat i que ha estat realment problemàtica (per la manca d'espai, per l'absència de civisme d'alguns, etc.)

Sí que hem demanat que s'estudiïn altres propostes, un circuit urbà, de BTT, però cap de les 2 opcions que proposava l'estudi presentat inicialment.
3 - ZONA BLAVA CALAFELL PLATJA

Pel que fa a la zona blava a Calafell Platja, tots els representants del comerç estaven d'acord a dir que continuï com està. Horaris i preus.
I ara ve la part més complicada, on no hi ha hagut acord possible entre les 3 parts (ajuntament, comerç, veïns): Primer, les bosses d'aparcament que es volen establir i, segon, la zona taronja.

Mentre que les Associacions apostem perquè es crei la zona taronja davant dels problemes d'aparcament a l'estiu, , el comerç de Calafell no està d'acord. Així que, al final, si no hi ha un posicionament global, el que passa és que al final serà el govern de Calafell qui tingui prengui una decisió, ja que amb el diàleg no s'ha arribat a cap acord.

Hi ha una cosa que està clara, es faci el que es faci, hi haurà un sector (o sectors) que quedaran descontents. Com sempre. En aquest sentit, les AAVV de Segur, hem estat parlant amb el nombre més gran de veïns possible, ens hem reunit en dues ocasions, hem arribat a uns acords i una posició molt sòlida i tot això fonamentat en una experiència (un històric, si volen dir-ho així) des que es va implantar la zona blava fixa a Calafell el 2008 (i va ser una AAVV la que va aconseguir el descompte per a residents -no el comerç-) i també amb tot el que s'ha viscut des de l'abril del 2011 en què es va fer el primer carril bici que va durar menys de 4 mesos.


Cal destacar una proposta que ha sorgit del comerç vers les AAVV i és mantenir un diàleg fluid en forma de reunions, per intercanviar punts de vista.

dissabte, 6 de maig de 2017

NOVA REUNIÓ AMB AAVV i ENTITATS PER PARLAR DE LA ZONA BLAVA i EL CARRIL BICI

El proper dijous 11 de maig, l'ajuntament ha convocat a associacions veïnals, entitats i associacions de comerciants, per continuar debatent sobre la zona blava i el carril bici.

Ahir divendres, 3 Associacions de Segur (AVAP, AV i Prop. De Segur i AVSU), ens vam reunir per intercanviar les opinions que hem rebut de veïns i associats.

Els veïns demanen que es faci un carril bici. Els comerciants del passeig de Segur s'oposen a que es faci a la calçada perquè es perden aparcaments i encara que s'habilitin places al port, els comerços dels extrems del passeig es queixen de que els negocis es veuran afectats si es perden places. Les propostes que hem rebut són molt diverses: fer-lo sobre el passeig, fer-ho en la calçada costat mar, fer-ho per la platja, etc). Però hi ha 4 col·lectius confrontats

- comerciants: no volen ni sentir parlar de perdre una fila d'aparcaments
- vianants: no volen els ciclistes pel passeig
- ciclistes: volen anar per sobre del passeig
- conductors: ni volen que es perdi aparcament ni conviure amb bicicletes

A part de tot això, els partits polítics també han presentat propostes a l'equip de govern.

(Déu n'hi do!)

Tant amb la zona blava i taronja, com el carril bici, doni després que no es va a implantar res aquest estiu, perquè necessita un diàleg muuy ampli i que representi el major nombre de persones. És la segona vegada que se'ns convoca, ara que el grup de govern ja ha debatut en sessions informatives amb els partits polítics.

Aquest és l'estudi presentat i sobre el que s'està debatent


Per què es retarda la instal·lació de fibra òptica a Calafell?

Tot i que la tirada de cablejat continua (aquesta setmana estaven a Passeig de la Unió) s'està retardant la implantació a Calafell.
Els veïns ens han preguntat en nombroses ocasions si n'hi ha, almenys, algun calendari d'implantació i per què s'està retardant tant.

Així que en el ple de dilluns passat el vam preguntar, aquesta és la resposta:

- l'ajuntament no té encara un calendari però l'hi va a demanar a l'empresa que instal·la la fibra per facilitar-los a tots, així que el tinguem, es publicarà en nuesttro facebook

- alguns presidents de comunitats o habitatges unifamiliars, no han signat la sol·licitud d'Orange per tenir el permís ddde instal·lació de fibra. Creuen que per signar-estan obligats a tenir algun tipus d'obligació contractual quan no és així.

- la fibra que ha d'anar soterrada, cap problema però en les zones on va per aeri, l'operador dominant obliga a l'operador que instal·la la infraestructura de fibra a posar pals de formigó i no a utilitzar els que hi ha de fusta.

una altra preocupació dels veïns és si arribarà la fibra a totes les urbanitzacions. el regidor ens va comentar que el 99 de tot el municipi disposarà de fibra, encara que la implantació és lenta.diumenge, 30 d’abril de 2017

¿Dónde metemos el carril bici?


Efectivamente, durante la pasada semana santa preguntamos a muchas personas que iban en bici, por dónde pondrían ellos el carril bici. En principio, desconocían que hubiese intención de hacer (o no) un carril bici sometido a Participación Ciudadana.

La mayoría decían lo mismo que escribió Oscar Linde hace un año. Ellos quieren disfrutar del paseo marítimo con sus hijos, paseando en bicicleta, civilizadamente. 

Claro, existe una manera, el paseo tiene más de 6 metros de ancho y da para pintar un carril bici, que debería ser respetado por peatones y ciclistas, durante todo el año. Porque el lugar para ir en bici no es entre coches por peligroso. Ni por una calzada aburrida donde crear un carril bici supondrá que los comercios del paseo desentierren el hacha de guerra porque se eliminen plazas de aparcamiento.Este mapa muestra como, desde la desembocadura del Foix hasta Vendrell, hay espacio de sobra para circular en bici sin ocupar en ningún momento la calzada por la que van los coches. Hay tramos de carril bici habilitados en Cubelles, el paseo de Cunit donde no hay carril bici ni restricciones, el paseo de Calafell donde hay restricciones horarias en verano y el de El Vendrell (Comarruga) donde están totalmente prohibidas todo el verano. 


Los ciclistas piden que se les habilite un carril bici en el paseo, para que así todos dispongan de su espacio específico. ¿Difícil? pues sería algo difícil los días de máxima saturación del paseo. Pero 330 días al año, no. 

Para los otros 35 días, harían faltas dos inversiones, una importante y otra menos. La de menos sería el coste de hacer el carril bici. La de gran calado, concienciar en civismo, educación, respeto, cultura de la bicicleta, a un grupo que no acaban de saber bien qué es eso. Hoy por hoy, ni el comercio quiere perder una hilera de aparcamientos todo el año para un carril bici por dos meses al año ni tampoco la gente que viene en verano quiere bicicletas por el paseo.Impunitat total dels lladres de trasters.


En l'última reunió d'associacions amb la Policia Local, a Segur, ens va explicar que hi ha un individu al qual ja han detingut 22 vegades per robar en trasters i que se senten impotents perquè el detenen, sí, però no entra mai a la presó.

Pot ser es degui a la saturació dels jutjats del Vendrell, pot ser que de vegades el valor dels articles robats no justifiqui l'ingrés a la presó immediat. Però... 

No tenim notícies d'ingressos a la presó de roba trasters. Tant la Policia Local de Calafell, com Mossos d'Esquadra, tenen muntats dispositius de control de bicicletes en diverses zones, on ja s'han detectat diverses bicicletes robades i revenudes que tenien el número de bastidor esborrat.

Davant d'aquesta situació, poc poden fer perquè detenen el lladre (de vegades in fraganti) i aquell mateix dia ja torna a estar al carrer.


En aquesta ocasió, l'alarma pels robatoris de trasters va saltar al desembre per un avís que ens va enviar una veïna del carrer Cúspide (foto), ja que van entrar al garatge comunitari i van rebentar els trasters arrencant fins i tot els marcs de les portes. 

No es van endur res, la Policia Local va confirmar que buscaven bicicletes i no en van trobar però van quedar totes les portes destrossades.

La penúltima onada de robatoris va ser al Vendrell i Calafell a finals de l'any passat. I aquesta setmana santa han tornat a rebentar trasters a Calafell. 

Davant l'alarma, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van desplegar patrulles de paisà. Finalment, seguint unes pistes, els Mossos van detenir el dia 21 de desembre a dos homes, tots dos veïns de Calafell, com a presumptes autors, respectivament, de 37 i 24 robatoris amb força en trasters del Baix Penedès. És una activitat lucrativa, en una nit poden robar bicicletes que després són revenudes al carrer i a internet molt per sota del seu valor, però ells s'emporten centenars d'euros per una nit de "treball". El mateix desembre, Agents de la Policia Local de Calafell van decomissar una bicicleta per comprovar si estava robada. 

Els policies van veure un jove per la zona de l'estació de Segur de Calafell que portava una bicicleta totalment pintada de negre i van sospitar, per la qual cosa van procedir a intentar identificar-la.

En ser aturat, el menor d'edat va dir que la bicicleta no era seva, sinó d'un amic però del qual no va poder donar referències. Els policies van comprovar que es tractava d'una bicicleta de muntanya de gamma alta i que havia estat totalment pintada de negre amb esprai.

En realitzar una comprovació més detallada de la bicicleta també van detectar que el número de bastidor havia estat raspat amb la possible intenció de dificultar la seva identificació. Els agents van optar per decomissar la bici i portar-la al dipòsit.

Aquests robatoris van per èpoques i com en molts trasters es guarden bicicletes i altres objectes per facilitar el seu ús, els lladres aprofiten per buscar un material que te fàcil sortida al mercat il • legal.

Aquesta setmana santa va tornar a detectar-se un increment de robatoris de trasters a Calafell. Ara s'aproxima el bon temps i es preveu que passi el mateix. 

El negoci d'Internet

La venda per peces o a través d'Internet és part de la destinació del material robat. De fet, els lladres O bé les desmunten per peces o bé les venen per Internet. El que està clar és que es tracta de gent que sap el que roba i sempre va pel més car. I amb total impunitat.

En la foto, els veïns de carrer Cúspide han instal·lat portes i marcs de metall. 

Així que alerta ara que anem cap a l'estiu. 

La Policia Local recomana incrementar les mesures de seguretat fins i tot lligant amb cadenes les bicicletes a l'interior dels trasters per posar dificultats als lladres ja que aquests busquen actuar amb rapidesa.

I també denunciar tots els robatoris, ja que les bicicletes que aconsegueix recuperar la policia, es deixen guardades i així el propietari la pot localitzar més fàcilment.dilluns, 24 d’abril de 2017

LINIA VERDA - UNA UTILITAT A L'ABAST DE TOTS ELS CIUTADANS

Des de 2003, els diferents equips de govern de Calafell han anat destinant partides pressupostàries per a l'arranjament de carrers. És una tasca sense fi. Per exemple, només a Segur tenim més de 100 quilòmetres de carrers. Algunes tenen més de 50 anys, dels temps en què es va urbanitzar la part alta de Segur.

L'actual equip de govern va fer un càlcul aproximat del cost de reparar tots els carrers de Calafell (els 3 nuclis i les urbanitzacions) i la xifra supera els 100 milions d'euros.

Ara es destinaran, de moment, 2.000.000 d'euros a reparar carrers "urgents", prioritzant aquelles que estan en pitjor estat.Vam tenir una reunió amb el regidor d'Urbanisme, Perín i el de Via Pública ,, Juanjo García. Tots dos ens van comentar que és important l'ús de la línia verda o que passin les dades a les associacions veïnals pertinents. Molts veïns posen fotografies d'un carrer en mal estat a les xarxes socials, però això és un mètode sense control i sense que es pugui projectar un pla d'actuacions.

Què és línia Verda?

La Línia Verda de Calafell, és el servei que permet comunicar a l’Ajuntament incidències medioambientals o de neteja, i des de febrer de 2016 permet informar també d’incidències ocorregudes a la via pública. En concret, problemes amb la senyalització, el mobiliari urbà i la conservació de voreres i calçades.

L’objectiu de l’Ajuntament és rendibilitzar aquesta eina, usant-la també per solucionar més ràpidament els desperfectes a la via pública, que són la principal preocupació local dels calafellencs, segons reflecteixen totes les enquestes i processos de participació realitzats des de fa molts anys.

El servei de la Línia Verda va posar-se en marxa a Calafell l’any 2013 i fins ara s’han rebut centenars de comunicacions d’incidències diverses, un 88% de les quals s’han pogut resoldre. S’hi pot accedir des de l’ordinador a liniaverdacalafell.com. Per a telèfons i tauletes hi ha una aplicació, tant per a Android com per a Iphone, descarregable gratuïtament des de Play Store (Android) o Apple Store (IOS).

El sistema és simple, àgil i intuïtiu. Facilita tant les coses a l’usuari que permet fins i tot geolocalitzar automàticament la incidència comunicada i adjuntar-hi una foto feta amb el mòbil. El ciutadà que ha fet la comunicació rep notificacions sobre l’estat en què es troba la resolució de la incidència comunicada.

La Línia Verda permet també fer consultes sobre matèries medioambientals diverses, que un equip d’experts respon en un màxim de 24 hores. Els temes que poden consultar-se van des de com certificar un negoci amb una ISO 14001 a si és possible tallar un arbre d’una parcel·la particular, passant per com estalviar en la factura elèctrica a un domicili o a una empresa.

El servei de la Línia Verda intenta implicar el ciutadà en la consecució d’un municipi més sostenible i facilita en gran mesura la gestió diària dels serveis municipals

Expliquem amb imatges el procediment amb un telèfon mòbil

Al menú principal es selecciona "NOTIFICA TEU INCIDÈNCIA". Hi ha una llista de diferents tipologies. Cal seleccionar la més adient per comunicar.
Cal tenir activat el GPS (Ubicació) al telèfon intel·ligent que, immediatament, indica el lloc de la incidència que es va a comunicar mitjançant geolocalització.


Fet això, es selecciona "prendre fotografia" i "següent".
Apareix un quadre de text on s'explica en què consisteix la incidència i posteriorment "D'acord" i apareix el missatge incidència enviada.Des del menú desplegable situat a dalt a l'esquerra, es pot consultar l'estat de la incidència (enviada, rebuda, en procés, solucionada). Quan s'ha solucionat es rep un avís en la pròpia aplicació informant d'això.